عکاسی صنعتی از محصولات شرکت بخار سازه توسط استودیو تصویر هفتم مشهد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شده است. این شرکت طراح و سازنده انواع دیگ بخار، دیگ آب گرم، دیگ روغن داغ، دیگ بخار ایستاده، دیگ آب داغ، منابع کویلی، سختی گیر، منبع انبساط، مبدل حرارتی، فیلتر شنی، انواع بویلرها، مخازن تحت فشار و سایر تجهیزات گرمایشی در سطح کشور می باشد. در عکاسی صنعتی این محصولات با توجه به حجم بزرگ و انعکاس سطح استیل بدنه، نیازمند نورپردازی ویژه در محل کارخانه و ویرایش انعکاس ها در نرم افزار وجود داشت. در ادامه چند نمونه از عکس های صنعتی این محصولات را مشاهده می کنید.

عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی دیگ بخار (محصولات شرکت بخار سازه)، تصویر هفتم مشهد