طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما، استودیو تصویر هفتم مشهد

طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما

طراحی مجدد لوگو و نماد سازمانی فروشگاه اینترنتی دارما توسط استودیو تصویر هفتم مشهد در دی ماه ۱۳۹۶ انجام گرفته است. به روز کردن لوگوی قدیمی، ایجاد هویتی بصری ساده و خوانا در طراحی این لوگو لحاظ شده است. در طراحی لوگو دارما در قسمت تایپوگرافی و نام دارما با تاکید بر استفاده از خطوط ضخیم و کابرد منحنی به جای استفاده از زوایای سعی شده است حس سادگی و راحتی به بیننده منتقل شود.

طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما، استودیو تصویر هفتم مشهد
طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما، استودیو تصویر هفتم مشهد
طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما، استودیو تصویر هفتم مشهد
طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دارما، استودیو تصویر هفتم مشهد