عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد

عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس

عکاسی صنعتی از محصولات شرکت هامون توس توسط استودیو تصویر هفتم مشهد در سال 1394 انجام شده است. محصولات به صورت تکی و گروهی عکاسی صنعتی شده اند و پس از ویرایش به صورت کاتالوگ به مشتری ارایه شده است.

شرکت هامون توس تولید کننده ظروف قوطی فلزی بهداشتی و چاپ بر روی این ظروف می باشد. این ظروف بیشتر در صنایع غذایی مانند کنسرو سازی، رب، انواع کمپوت و غذاهای آماده کاربرد دارند.

عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد
عکاسی صنعتی محصولات شرکت هامون توس، استودیو تصویر هفتم مشهد